Banner

 

 

DAG Diensten Administratief

 

Boekhouding

Het op een systematische en praktische wijze vastleggen van alle financiële gebeurtenissen in een onderneming. Het administrateren dient om een organisatie te kunnen besturen en te laten functioneren en om er verantwoording over te kunnen afleggen. 

boekhoudingDAG
kan uw boekhouding verzorgen. Dit kan met het boekhoudprogramma bij u aan "huis" of bij DAG op kantoor. U levert wekelijks, maandelijks of per kwartaal uw administratieve stukken aan. 

 

Btw-aangifte

Als ondernemer bent u belastingplichtig. Over de verkoop van uw producten of diensten heft de overheid een indirecte belasting, welke uiteindelijk door de consument betaald wordt. De ondernemer moet dit btw-bedrag aan de staat voldoen.

De belastingplichtige kan de betaalde btw terugkrijgen van de fiscus. Meestal gebeurt dit door de ingehouden btw te verrekenen met btw die de ondernemer aan de fiscus moet afdragen

btw

DAG
kan, naast de boekhouding, ook uw btw-belastingaangifte verzorgen. 

 

 

 DAG, de stap tussen uw onderneming en uw accountant!

 

 

Offerte 

Een offerte is een formeel aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld op verzoek van de potentiële klant. De reden van een offerte kan zijn dat er teveel parameters zijn om alles te vermelden, of veelvuldige fluctaties in marktprijzen, of dat de aanbieder per geval en klant een prijs wil vaststellen, zonder deze openbaar te maken. 

offerte

DAG
kan uw offertes duidelijk en overzichtelijk uitwerken. 

 

Notuleren 

De notulen vormen een verslag van een vergadering. De notulist maakt schriftelijke aantekeningen van de besproken agendapunten, die later in de notulen verwerkt worden. De notulen bevatten in ieder geval de aanwezigen (inclusief eventuele van toepassing zijnde functieverdeling), de agenda en de (deel)conclusies op ieder van de besproken punten.

notuleren

DAG
kan de notulen overzichtelijk uitwerken. Of zoekt u voor een vergadering nog een notulist? 

 

Factureren

Een factuur is een ander woord voor rekening, factureren is dus het sturen van rekeningen. In de zakelijke wereld wordt vooral gesproken van factureren, terwijl in de niet zakelijke wereld het men gewoon een rekening noemt. Er zitten nog wel wat verschillen in, want iedereen mag elkaar een rekening sturen (zolang beide partijen het eens zijn).

factureren

DAG
kan uw facturen maken en versturen. U geeft wekelijks uw werkzaamheden door en DAG zorgt dat deze tijdig gefactureerd en verstuurd worden.

 

Mailing

Een mailing: een reclameboodschap of aankondiging, die naar een groot aantal postadressen wordt verstuurd.

mailings

DAG
kan uw mailings van A tot Z verzorgen. Het ontwerpen, printen, inpakken en versturen van schriftelijke mailings, maar ook het opzetten en versturen van digitale mailings. 

 

 

 


 

 

Wilt u op de hoogte blijven van de vele TIPS én 
de digitale informatie ontvangen van DAG ? 
laat uw e-mailadres achter 
en 
ontvang de eerstvolgende e-Zine VooralleDAG